Vào tháng 1, các kế toán viên cần hoàn thành các công việc sau: báo cáo thuế tháng 12, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước, Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp ( bắt đầu từ quý 4/2014).

Cách làm báo cáo thuế hàng tháng

Cách làm báo cáo thuế hàng tháng

I. Cách làm làm báo cáo thuế hàng tháng (tháng 01)

1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm:

– Khai thuế giá trị gia tăng

– Kê khai thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

– Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

– Kê khai thuế tài nguyên (nếu có)

– Làm hồ sơ khai thuế bao gồm:

Thuế Giá trị gia tăng gồm có:

Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT:

Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-KHBS;

Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

Làm báo cáo thuế Tiêu thụ đặc biệt (Nếu có) gồm: cách làm báo cáo thuế

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán các hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

Thuế tài nguyên (Nếu có) gồm: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.
Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên gồm: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước

3. Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước ( chỉ nộp tiền thuế)

– Các loại thuế cần kê khai và nộp theo năm, bao gồm:

+ Thuế Môn bài. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp, công ty mà vốn đăng ký kinh doanh so với năm trước không thay đổi thì không cần nộp.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức (nếu có)

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức (nếu có)

Hồ sơ kê khai thuế gồm:

– Tờ kê khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

– Tờ kê khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có)

– Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN (nếu có)

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn làm báo cáo thuế tháng 2, các bạn chú ý theo dõi nhé.

>>>Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ kế toán trọn gói

II. Hướng dẫn làm báo cáo thuế tháng 2

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 01. Các loại thuế mà cần kê khai bao gồm:

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

– Thuế tài nguyên (nếu có)

– Thuế TNCN thường xuyên

+ Hồ sơ kê khai thuế: bao gồm chứng từ, tờ khai và thực hiện giống như hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế tháng 12 năm trước, cách làm báo cáo thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

Ngoài ra, còn phải làm thêm báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm trước. Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm sử dụng mẫu BC-29/HĐ được ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25 tháng 02.

>>> Tham khảo: Dịch vụ làm báo cáo tài chính

III. Cách làm báo cáo thuế Tháng 3:

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 02 có hồ sơ kê khai thuế giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 03.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 năm nay. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 sử dụng biểu mẫu trong phần mềm HTKK 3.3.1

Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 04. cách lập báo cáo thuế hàng tháng

– Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ).

– Số tiền Thuế TNDN.

– Thuế TNCN thường xuyên.

– Thuế Tài nguyên. (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( Mẫu BC26-AC)

Quyết toán thuế năm trước, bao gồm: cách làm báo cáo thuế hàng tháng

Hồ sơ:

– Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT

– Thuế TNDN sử dụng Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN, 03-2/TNDN.

Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).

* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN (nếu có)

* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.

* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.

– Thuế thu nhập cá nhân

– Thuế Tài nguyên sử dụng khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12

Nếu trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm trước theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3 năm nay. Hạn nộp chậm nhất cho cơ quan thuế đó là ngày thứ 20 tháng 4 năm nay.

Tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn làm báo cáo thuế các tháng còn lại cho các bạn.

>>> Tham khảo: Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

IV. Hướng dẫn làm cáo thuế các tháng còn lại

Cách làm báo báo thuế các tháng còn lại làm tương tự như với các tháng trên

– Kỳ khai thuế tháng phát sinh trước các chứng từ, hóa đơn, báo cáo, hồ sơ cũng tương như các tháng trên.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý này. Kê khai và nộp trước ngày 20 quý sau.

– Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

Lưu ý: Trong mục 4, điều 13 của luật Kế Toán 03-2003-QH11 quy định cách làm báo báo thuế:

Và điều cần chú ý : Các bạn nên xem thêm Thông tư 151/2014/TT-BTC và thông tư 191/2014/TT_BTC để xem công ty bạn nên cơ khai theo tháng hay theo quý

Kê khai GTGT theo tháng áp dụng với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên

“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc cộng vào kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm sau cùng phải ngắn hơn 15 tháng”.

>>> Tham khảo:
Dịch vụ kế toán thuế
Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan
Cách hạch toán tài khoản hàng hóa kho bảo thuế
Sau đâu chúng tôi –  Công ty dịch vụ kế toán giới thiệu các bạn: Cách hạch toán tài khoản hàng hóa kho bảo thuế – 158 Theo Thông tư ...
Xem bài viết
Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – 112
  Sau đâu chúng tôi – Công ty dịch vụ kế toán giới thiệu các bạn: “CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG – 112” Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ...
Xem bài viết
Kinh nghiệm làm kế toán thuế doanh nghiệp thực tiễn
Vị trí kế toán thuế là 1 vị trí rất quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào . Và doanh nghiệp muốn hạn chế ...
Xem bài viết
Mẹo ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán
Sau đây Công ty dịch vụ kế toán xin hướng dẫn các bạn mẹo ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán trong bảng hệ thống tài khoản kế toán một ...
Xem bài viết
Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng
Chào các bạn! Bạn đang học chuyên ngành kế toán. Bạn mới vào nghề và bạn đang băn khoăn về các tài khoản doanh thu. Vậy thì hãy tham khảo bài viết ...
Xem bài viết
Cách hạch toán tài khoản hàng hóa kho
Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng –
Kinh nghiệm làm kế toán thuế doanh nghiệp
Mẹo ghi nhớ hệ thống tài khoản kế
Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng

Bình luận bài viết

bình luận